Názov podľa jaseňových stromov (Fraxinus Excelsior) (Kavuljak 1955, 115)
16. stor.Jasenica vznikla na území Oravského hradu pri toku rieky Jasenice (dnes Veselanky). Jasenica podľa všetkých náznakov vznikla v čase, keď Oravu spravovala kráľovská komora (r. 1580-1585). (Kavuljak 1955, 115)
1588prvá zmienka v daňových súpisoch (Kavuljak 1955, 115)
1608pri popise chotára obce Lokca sa spomína obec Jasenica (Kavuljak 1955, 115)
1611sa Jasenica počíta k ev. fare v Lokci (Kavuljak 1955, 115)
1612je Jasenica pripojená k novozriadenej ev. fare v Námestove (Kavuljak 1955, 115)
1619Jaszenica má mlyn a pílu (Kavuljak 1955, 115)
1624má Jasenice mlyn, pílu i foluše (Kavuljak 1955, 115)
1626bolo podľa súpisu na šoltýskych a sedliackych raliach 26 rodín, čiže asi 130 ľudí (Kavuljak 1955, 115)
1663sa pri popise chotára spomína dediny mútne spomína „rgeka Jaszenica“ (Kavuljak 1955, 115)
1715bolo v Jasenici 69 rodín, t. j. 350 ľudí (Kavuljak 1955, 115)
1739-1742celá obec padla za obeť čiernemu moru, donesenému plátenníkom Černíkom z Alexandrie; na žive ostali len 3 osoby v dedine a 27 ich zachránilo v lesoch (Kavuljak 1955, 115,116) 
1778tu bolo už 594 ľudí na 7 raliach (Kavuljak 1955, 116)
1782založilo oravské panstvo v Jasenici pivovar (Kavuljak 1955, 116)
1828tu bolo už 116 domov a 1039 ľudí (Kavuljak 1955, 116)
1837je Jasenica významné plátennícke miesto s liehovarom a veľkým pivovarom zámockého panstva, s výrobou plátna a s plátenníckym obchodom (Kavuljak 1955, 116)
1870tu bolo 185 domov a 1008 ľudí (Kavuljak 1955, 116)
1930je 156 domov, 938 obyvateľov (Kavuljak 1955, 116)
1940163 domov a 1026 obyvateľov (Kavuljak 1955, 116)