1647v dobe daňového súpisu ako nedávno založená osada platí len istú taxu, uloženú dikátormi (Kavuljak 1955, 255)
1656bol vo Veselom psotavený kostol z dreva, ktorý v dobe kuruckých bojov bol javiskom ostrých miestnych náboženských roztržiek (Kavuljak 1955, 255)
1657k šoltýstvu patrili želiari, mlyn a píla (Kavuljak 1955, 255)
1659podľa sčítania obyvateľov tu bolo 578 katolíkov, 239 evanjelikov, spolu 817 ľudí (Kavuljak 1955, 255)
1677tu boli 3 mlyny (Kavuljak 1955, 256)
1715obývaných bolo 6 ralí, gazdov 97 (asi 490 ľudí) (Kavuljak 1955, 256)
1728bola tu jedna píla a 3 mlyny (Kavuljak 1955, 256)
1754bola vo Veselom utvorená fara. V tomto čase vyrábali obyvatelia ľanový olej (Kavuljak 1955, 256)
1764tu bola postavená fara a škoal z dreva (Kavuljak 1955, 256)
1778bolo 8,5 rale a 1234 ľudí (Kavuljak 1955, 256)
1828bolo vo Veselom 365 domov a 1823 ľudí (Kavuljak 1955, 256)
1870tu bolo 414 domov a 1999 ľudí (Kavuljak 1955, 256)
1919426 domov a 1789 ľudí (Kavuljak 1955, 256)