Názov vznikol podľa názvu dediny Rabča. Rabčice boli založené ako vonkajšia časť Rabče tou istou šoltýskou rodinou, ktorá založila aj Rabču (Kavuljak 1955, 220) 
1616
1624-1626žilo tu 19 rodín (asi 100 ľudí) (Kavuljak 1955, 220) 
1656do tohto roku Rabčice cirkevne patrili do Námestova, príp. do Zubrohlavy. Toho roku postavili tu kostol Vojtech Borovič ako licenciát. (Kavuljak 1955, 221) 
1659sa Rabčice menujú i Nová Rabča. V to mčase tu bolo 645 katolíkov a 4 evanjelici (Kavuljak 1955, 221) 
1676sa osada menuje „Novae Rabcsicze“ (Kavuljak 1955, 221) 
1715tu bolo 41 rodín (asi 210 ľudí) (Kavuljak 1955, 221) 
1728tu boli 2 mlyny (Kavuljak 1955, 221) 
1772preniesol  farár Mikuláš Sádecký sídlo fary z Rabčíc do Rabče; Rabčice boli filiálkou Rabče do roku 1777; vtedy tu bola z náboženského fondu znovu zriadená fara (Kavuljak 1955, 221,222) 
1778bolo na 6 raliach 677 ľudí (Kavuljak 1955, 222) 
1828tu bolo 192 domov a 1146 ľudí (Kavuljak 1955, 222) 
1870tu bolo 215 domov a 1121 ľudí (Kavuljak 1955, 222) 
1930tu bolo 210 domov a 1010 ľudí (Kavuljak 1955, 222)