Síheľ — mladý smrekový alebo jedľový strom, Sihlina — mladá smreková hora (Kavuljak 1955, 226) 
1647osada Sihelné bola novozriadená v lesoch a na klčovaných miestach, preto sa nepočítala medzi porty, ale poskytla len istý poplatok keď už bola úplne vystavaná (Kavuljak 1955, 226) 
1659osada Sylne mala 384 ľudí (Kavuljak 1955, 226) 
1715tu bolo gazdov 67 (asi 335 ľudí) (Kavuljak 1955, 226,227) 
1728tu bol múčny mlyn o jednom kameni (Kavuljak 1955, 227) 
1778tu bolo 495 ľudí na 6 raliach (Kavuljak 1955, 227) 
1828bolo v Sihelnom 172 domov a 965 ľudí (Kavuljak 1955, 227) 
1870tu bolo 161 domov a 697 ľudí (Kavuljak 1955, 227) 
1930tu bolo 177 domov a 800 ľudí (Kavuljak 1955, 227)