Pred založením Vavrečky sa často spomínala hoľa Zigmundka, ktorá patrila do tohto chotára. (Kavuljak 1955, 249,250) 
1590pri stanovení hraníc Štefanova a Ľavkova sa spomína viac ráz „mons Zigmondka“ (Kavuljak 1955, 250) 
1592pri popise hraníc Štefanova a Ľavkova spomenutá je znova ako hraničný objekt hoľa Zigmundka, kde sú nejaké klčoviská (Kavuljak 1955, 250) 
1609pod menom Wawreczka. Meno súvisí s rodiným menom Vavrek (Kavuljak 1955, 250) 
1611sa Vavrečka spomína ako k lokčianskej fare patriaca osada (Kavuljak 1955, 250) 
1612bola pridelená k novozriadenej námestovej fare (Kavuljak 1955, 250) 
1624-1626tu žilo 15 rodín (asi 75 ľudí) (Kavuljak 1955, 250) 
1696dedina celá vyhorela (Kavuljak 1955, 250) 
1715žilo tu 39 gazdov (Asi 195 ľudí) (Kavuljak 1955, 251) 
1728je ich chotár neplodný, lúk je málo a je z nich zlé seno; pasienky sú prostredné; majú múčny mlyn na 1 kameň s nádržou (Kavuljak 1955, 251)
1778bolo vo Vavrečke 310 ľudí na 7 raliach (Kavuljak 1955, 251)
1828bolo vo Vavrečke 91 domov a 611 ľudí (Kavuljak 1955, 251)
1870tu bolo 90 domova 479 ľudí (Kavuljak 1955, 251)
1930tu bolo 107 domov a 556 ľudí (Kavuljak 1955, 251)