1551 – najstaršie zápisy o tomto území (Uličný 2014, 143).

16. stor. – územie tejto obce bolo zalesnené, bez miestneho sídliska (Uličný 2014, 143).

1629 – Bartolomej dostal právo zriadiť v doline sklenenú hutu(Uličný 2014, 143).

19. stor. – až koncom 18. a začiatkom 19. storočia vzniklo ľubochnianské trvalé sídlisko. Ľubochňa sa tak stala stredne veľkou dedinou, vtedy najmladšou dedinou na Liptove (Uličný 2014, 143).