BÁRTA 1959– Bárta, Juraj: Lúčky-kúpele, oznámenie posudku o zaslanom materiáli. Výsk. správa 562/59. AÚ SAV Nitra. Nitra 1959.

BÁRTA 1960– Bárta, Juraj: Lúčky, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 199/60. AÚ SAV Nitra. Nitra 1960.

BÁRTA 1966– Bárta, Juraj: Lúčky, jaskyňa v Skale na Smrekove, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa X2. AÚ SAV Nitra. Nitra 1966.

BUDINSKÝ-KRIČKA 1965a – Budinský-Krička, Vojtech: Lúčky, Jaskyňa v Smrekove, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 2675/65. AÚ SAV Nitra. Nitra 1965.

JANŠÁK 1951 – Janšák, Štefan: Výkaz práce – lokalita Bešeňová a Lúčky. Výsk. správa 2434/51. AÚ SAV Nitra. Nitra 1951.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Petrikovich 1910 – Petrikovich, Ján: Bronzový nález v Liptove. Sbor. MSS 15, 1910, s. 29–34.

Koperdan 1961 – Koperdan, Ján: Najstaršie dejiny Liptova ako ich spísal Ján Koperdan, r. kat. duchovný správca fary v Liptovskom Hrádku. Nepublikovaný rukopis 1961.

Slivka 1975a – Slivka, Michal: Súpis archeologických lokalít Liptova (okres Liptovský Mikuláš). Bratislava 1975. Nepublikovaný rukopis.

Furman, 2015a – Furman, Martin: Nové poznatky o dvoch národných kultúrnych pamiatkach v okrese Ružomberok. AVANS 2010, 2015, s. 89–93.