1278 Kráľ Ladislav IV. daroval vtedy Klementovi z Teplej majetok, ktoré susedilo s potockým údolím, ktoré malo vtedy ľudový názov Medokýš (Uličný 2014, s. 177)
13. a 14. stor. Tento majetok zostal vo vlastníctve uhorských kráľov (Uličný 2014, s. 177)
koniec 14. stor. Majetok nadobudli zemania z Bešeňovej (Uličný 2014, s. 177)
prvá pol. 15. stor. Potok patril Bešeňovcom (Uličný 2014, s. 178)
druhá pol. 15. stor. a 16. stor. Potok patril drobným zemanom, časť hradnému panstvu Likava (Uličný 2014, s. 178)
koniec 16. stor. Majetok patril Kubínskovcom (Uličný 2014, s. 178)
16. stor. V Potoku už nehospodárili sedliacke domácnosti, iba želiari a miestni zemania (Uličný 2014, s. 178)
1584 Stála tú kúria, ktorá neskôr zanikla (Uličný 2014, s. 178)
zač. 18. stor. Potok bol malou dedinou (Uličný 2014, s. 178)
18. stor. a prvá pol. 19. stor. Potok patril rodinám rodu Potocký, ktorí bývali v dvoch kúriách, druhá časť patrila Kubínskovcom (Uličný 2014, s. 178)
1828 V dedine bolo 12 obývaných domov, v ktorých žilo 92 dospelých obyvateľov, 52 rímskokatolíkov a 40 evanjelikov (Uličný 2014, s. 178)
prvá pol. 19. stor. Potok bol malou dedinou s poddanským aj zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 178)