1551 Najstaršie správy o Švošove sú v urbári likavského panstva, vtedy Švošov už jestvoval (Uličný 2014, s. 204)
koniec 15. stor. – zač. 16. stor. Je pravdepodobné, že obec vznikla ako valaská osada z iniciatívy vlastníkov panstva Likava (Uličný 2014, s. 204)
pol. 16. stor. Švošov pozostával zo šiestich poddanských domov (Uličný 2014, s. 204)
16. stor. Bol podobne ako Hubová osadou Stankovian, mali spoločného šoltýsa, ktorý býval v Stankovanoch (Uličný 2014, s. 204)
1625 Vo vlastných domoch bývalo osem domácností, z nich päť sedliackych a tri želiarske (Uličný 2014, s. 204)
17. a zač. 18. stor. Domácností aj domov vo Švošove mierne pribúdalo (Uličný 2014, s. 204)
1771 Hospodárilo v nej 44 poddanských domácností, súčasťou bol aj mlyn (Uličný 2014, s. 205)
1828 Vo Švošove 63 obývaných domov, v ktorých žilo 437 dospelých obyvateľov, všetko rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 205)
prvá pol. 19. stor. Švošov bol stredne veľkou dedinou, žilo v ňom len poddanské obyvateľstvo (Uličný 2014, s. 205)