Furman, Martin. Háj I. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 35-36.

Furman, Martin. Háj II. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 37-38.

Karol, Pieta – Ján, Hunka – Miroslav Krupel. Depot neskororímskych mincí z Hája a osídlenie regiónu Turca v 4.-5. storočí po Kr. In. Študijné zvesti AÚ SAV Nitra 68 (1), 2021, 119-134. online tu:

https://www.sav.sk/journals/uploads/0701150705_Pieta%20a%20kol.pdf