Názov dediny podľa brezy (Betula alba) (Kavuljak 1955, 60)
1580Zakladaciu  listinu vydanú Stanislavom Thurzom r. 1580 a znovu vydanú Jurajom Thurzom, datovanú týmže rokom, dostal šoltýs Alexander Wallaska, asi z Trtenej a jeho 10 spoločníkov. Šoltýsovi povolili mlyn na jeden kameň a pílu tak, že od dosák zaplatí desiatok, a povolili mu na šoltýstve držať aj jedného sedliaka. (Kavuljak 1955, 60) 
1588v daňových zoznamoch prvý raz prichodí poznámka že „v predošlých rokoch začali stavať domy vo veľmi hustých lesoch“ (Kavuljak 1955, 61)
1619Brezowice mala 1 mlyn (Kavuljak 1955, 61)
1624-1626tu bolo 35 rodín (asi 180 ľudí) (Kavuljak 1955, 61)
1659bol počet katolíkov 97, evanjelikov 477, spolu 574 ľudí (Kavuljak 1955, 61)
1683bola dedina „Litvanmi do základov vypálená a dobytok zrekvírovaný, obyvatelia sa rozpŕchli inde“ (Kavuljak 1955, 61)
1715bola už polovica dediny zaľudnená, žilo tu 40 rodín (asi 200 rodín) (Kavuljak 1955, 61)
1728tu už boli dva mlyny (Kavuljak 1955, 61)
1755sa uvádza že „v tomto chotári sa kladú počiatky dobývania a spracovania mlýnskych kameňov“ (Kavuljak 1955, 61)
1778tu bolo 334 ľudí na 6 raliach (Kavuljak 1955, 61)
1828bolo 116 domov a 635 ľudí (Kavuljak 1955, 61)
1870cirkevne patrí k farnosti v Trstenej. Podľa sčítania bolo v Brezovici 147 domov a 639 ľudí (Kavuljak 1955, 62)
1883-1884vymurovali tamojší kat. kostol remeselníci z Trstenej (Kavuljak 1955, 62)
1930je tu 138 domov a 614 ľudí (Kavuljak 1955, 62)
1940151 domov a 690 ľudí (Kavuljak 1955, 62)