Názov od dreviny čremcha, český střemcha, v dialekte čemucha, tŕpka (Prunus Padus) (Kavuljak 1955, 75)
1547z daňových súpisov vysvitá, že aj sama Čimhová bola veľmi biedna osada: „Chymahowe“ Michala Plattyho, 1 porta (rale 4), 2 želiari (Kavuljak 1955, 75)
1558sa spomína potôčik Oravica, tečúci veľa osady Chemohowa (Kavuljak 1955, 75)
1653postavili drevený kostolík, o ktorom vizitácia ev. superintendenta Joachima Kalinku píše, že „vystaven papežsky kostel v Čimhove, kam mnohé dědiny ku všem obradúm cirkevním pristupují“. Z tých čias pochádza zvon s nápisom z roku 1953 (Kavuljak 1955, 76)
1659boli dve šoltýske rale a 3,5 sedliackych raí, na ktroých žilo 45 rodín, teda si 338 ľudí, z toho 52 katolíkov a 286 evanjelikov (Kavuljak 1955, 76)
1774bol postavený nový murovaný kostol (Kavuljak 1955, 77)
1778tu bolo na 3 sedliackych raliach 194 ľudí (Kavuljak 1955, 77)
1786bola v Čimhovej zriadená samostatná fara (Kavuljak 1955, 77)
1328
1837našli v Čimhovej kamenné uhlie, ale nedolovali ho (Kavuljak 1955, 77)
1870tu bolo 73 domov a 337 ľudí (Kavuljak 1955, 77)
1930tu bolo 72 domov a 294 ľudí (Kavuljak 1955, 77)
194073 domov, 284 ľudí (Kavuljak 1955, 77)