Názov zo slova chabocina, chabovka — chrastie, krovím pokrytý terén. (Kavuljak 1955, 94)
1593prvá zmienka Habovky v daňovcýh súpisoch medzi dedinami Oravského hradu (Kavuljak 1955, 94)
1598sa Habovka počíta medzi valaské osady, novozriadené v lescoh (Kavuljak 1955, 94)
1611vo vizitácii E. Lányiho patrí Habovka k fare v Nižnej (Kavuljak 1955, 94)
1619nmá Habovka mlyn a 6 valaských sedliakov okrem šoltýsov (Kavuljak 1955, 95)
1624-1626je tu 17 rodín (asi 90 ľudí) (Kavuljak 1955, 95)
1715stavali drevený kostol; žilo tu 35 rodín (asi 180 ľudí) (Kavuljak 1955, 95)
1778bolo 350 ľudí na 7 raliach (Kavuljak 1955, 95)
1787založili v Habovke faru (Kavuljak 1955, 95)
1809postavili Habovčania spolu so Zuberčanmi murovaný kostol v Habovke (Kavuljak 1955, 95)
1813vzala ohromná povodeň starý drevený kostolík so zvonmi (Kavuljak 1955, 95)
1828bolo v Habovke 121 domov a 793 ľudí (Kavuljak 1955, 95)
1870tu bolo 130 domov a 815 ľudí (Kavuljak 1955, 95)
1930tu bolo 121 domov a 476 ľudí (Kavuljak 1955, 95)
1940191 domov a 755 ľudí (Kavuljak 1955, 95)