Názov vznikol od slova les, liesek —malý les. Dnešný úradný názov je Liesok. (Kavuljak 1955, 149)
1558na vyklčovanom pozemku, zvanom „na Lesku“, patriacom osade (Plathyovcov) Čimhovej, František Thurzo násilne vymedzil sedliacke usadlosti a iné majetky a pripojil ich k hradu Orava (Kavuljak 1955, 149)
1564má Laszko, osada pána Thurzu, pol porty (Kavuljak 1955, 150)
1586čimhovksí zemepáni protestujú proti tomu, že F. Thurzo asi pred 25 rokmi založil dedinu Lyezko údajne na území ich čimhovského majetku (Kavuljak 1955, 150)
1611vo vizitácii E. Lányiho patril Liesek k fare v Trstenej (Kavuljak 1955, 150)
1624-1626žilo tu 44 rodín, t. j. asi 220 ľudí (Kavuljak 1955, 150)
1659je v Liesku 94 katolíkov a 618 evanjelikov (Kavuljak 1955, 151)
1715tu žilo 74 gazdov (Kavuljak 1955, 151)
1778tu bolo 620 ľudí na 12 raliach (Kavuljak 1955, 151)
1818si občania postavili z kameňa svoj kostol v barokovom slohu (Kavuljak 1955, 151)
1828tu bolo 265 domov a 1399 ľudí (Kavuljak 1955, 151)
1870tu bolo 253 domov a 1133 ľudí (Kavuljak 1955, 151)
1905bola zriadená samotná fara v Liesku (Kavuljak 1955, 151)
1930tu bolo 263 domov, 1101 ľudí (Kavuljak 1955, 151)
1940300 domov a 1111 ľudí (Kavuljak 1955, 151)