Pôvodný názov dediny bol Nižnia Ves ako dolná časť Vyšnej vsi Tvrdošína. Je to známe nálezisko bronzových predmetov z mladšej doby bronzovej so stopami prehistorického opevnenia na hore Ostražica, ktorá sa vypína nad Nižnou (Kavuljak 1955, 180)
1380prichodí Tvrdošín pod menom „Twardoschin superiro“ (Vyšný), z toho vyplíva, že vtedy už bol „Twardoschin inferior“ (Nižný), t. j. Nižná ves Tvrdošína, skrátene Nižná (Kavuljak 1955, 180)
1420prvý raz prichodí pod menom dedina Nissne Wes ako príslušenstvo hradu Orava (Kavuljak 1955, 180)
1597Juraj Thurzo dal povolenie svojmu nižnianskemu šoltýsovi Simeonovi Nižnianskemu psotaviť mlyn na Studenom potoku (Kavuljak 1955, 181)
1602bola na Nižnej založená fara (Kavuljak 1955, 181)
1606sa dedina píše vo forme Nižnia Wess (Kavuljak 1955, 181)
1611vo vizitácii E. Lányiho mala Nižná Ves farnosť (Kavuljak 1955, 181)
1615Nižná má murovaný kostol s gotickým základom (Kavuljak 1955, 181)
1614-1620bol prestavaný a opatrený novou vežou (Kavuljak 1955, 181)
1624-1626gazdov bolo 87 (asi 440 ľudí) (Kavuljak 1955, 181)
1628-1629sa v Banskej Bystrici liali 2 najstaršie zvony tunajšieho ksotola (Kavuljak 1955, 181,182)
1683bola dedinaúplne vypálená vojskom Litvanov (Kavuljak 1955, 182)
1702Murovaný kostol, zasvätený sv. Galovi, bol obnovovaný r. 1715 a zväčšený r. 1829 (Kavuljak 1955, 182)
pred r. 1705tu už bola škola, drevená budovy školy už r. 1736 (Kavuljak 1955, 182)
1715tu bolo gazdov 107 (asi 505 ľudí) (Kavuljak 1955, 182)
1728tu boli 3 múčne mlyny a valchy na súchno (Kavuljak 1955, 182)
1778volo v Nižnej 17 ralí a 717 ľudí (Kavuljak 1955, 182)
1828tu bolo 183 domov a 1179 ľudí (Kavuljak 1955, 182)
1837je tu papiareň, v ktorej sa vyrába dobrý papier, pivovar (neskôr podbielsky pivovar) a mlyny, urbárskych ralí je 72 (Kavuljak 1955, 182)
1870tu bolo 218 domov a 1223 ľudí (Kavuljak 1955, 183)
1930tu bolo 215 domov a 924 ľudí (Kavuljak 1955, 183)
1940206 domov a 933 ľudí (Kavuljak 1955, 183)