pred 1556osada vznikla pred prevzatím hradu Oravy F. Thurzom, teda pred rokom 1556, lebo v tomto roku je dedina predmetom odovzdávania ako „príslušenstvo hradu zvaného Orava“ (Kavuljak 1955, 51)
1588sa spomína, že „osada Bely Potok, patriaca Jurajovi Thurzovi, stavia sa nanovo na drsných a neúrodných miestach“ (Kavuljak 1955, 151)
1593„Byely Potok stavajú znova na drsných a veľmi hornatých miestach a zemepánovi neplatia dávky“ (Kavuljak 1955, 51)
1619tu bol jeden mlyn (Kavuljak 1955, 51)
1624-1626bolo 35 gazdov (asi 180 ľudí) (Kavuljak 1955, 51)
1715bolo 6 obrábaných ralí, na nich žilo 61 rodín (asi 300 ľudí) (Kavuljak 1955, 52)
1728mali už 2 mlyny. Zaoberali sa aj tesaním kameňa „mlynských kameňov a kvádzov“ a keď im ani kamenárstvo ani poľné hospodárstvo nedonášalo dostatok výživy,  sú „obyvatelia tejto osady v lete nútení zaobstarávať si živobytie inde (sklári)“  (Kavuljak 1955, 52)
1778tu bolo 360 obyvateľov, 13 ralí so šotýstvom  (Kavuljak 1955, 52)
1787zpráva hovorí, že „Bielypotok, vytvorený ako nová kaplánka, bol povýšený na farnosť“  (Kavuljak 1955, 52)
1799vymurovali kostol a po požiari, ktorý zúril r. 1889, obnovili ho až r. 1892  (Kavuljak 1955, 52)
1842tu bola vodnou silou poháňaná továrňa na výrobu papierovej masy  (Kavuljak 1955, 52)
1870tu bolo 154 domov a 827 ľudí  (Kavuljak 1955, 52)
1882vyhorelo 40 domov  (Kavuljak 1955, 52)
1889 a 1900bol Biely Potok skoro celý zničený požiarom  (Kavuljak 1955, 52,53)
1930tu bolo 648 obyvateľov a 163 domov  (Kavuljak 1955, 53)
1940165 domov a 616 obyvateľov (Kavuljak 1955, 53)