1355kráľ Ľudovít I. udelil pôdu na 12 popluží, zvanú Chepanopataka, Mikulášovi, synovi Folkusovmu, a druhému Mukulášovi, synovi Jánovmu a prijali ich do šľachtického stavu (Kavuljak 1955, 231)
15. stor.vyšnokubínski zemania vstúpili do vlastníctva Štepanova a s ním súvisiaceho Ľavkova. Vtedy Štepanov nebol ešte riadne zaľudnenou osadou, bol to skôr rybolovný a poľovný revír, pretože ho r. 1547 daňoví úradníci nebrali do daňových súpisov ako daňový objekt (Kavuljak 1955, 231)
1564je v daňových súpisoch Štepanov značený pod menom „Stephanowa“ so 4 usadlosťami (Kavuljak 1955, 232)
1593prvý raz prichodí „Also et Felso Stepanowo“ rozdelené na dolnú a hornú časť (Kavuljak 1955, 232)
1611patril Dolní Stephanow k tvrdošínskemu kostolu (Kavuljak 1955, 232)
1619ho urbár značí ako „Dolnie Stepanowo“ s 5 sedliakmi v nájme Thurzovcov za 750 zl (Kavuljak 1955, 232)
1626tu bolo 18 oasdníckych rodín, asi 90 ľudí (Kavuljak 1955, 232)
1778tu bolo už 288 ľudí na 10 raliach (Kavuljak 1955, 232)
1828bolo 56 domov a 311 obyvateľov (Kavuljak 1955, 232)
1918obyvateľov je 303 (Kavuljak 1955, 232)