1566prvá zmienka v daňových súpisoch pod menom Zucha s poznámkou: „Novozaložená a poddanská osada p. Thurzu.“ (Kavuljak 1955, 234)
1567vystupuje pod menom Zucha (Kavuljak 1955, 234)
1624-1626žilo tu 20 rodín (asi 100 ľudí) (Kavuljak 1955, 235)
1659tu bolo 240 katolíkov a 108 evanjelikov, spolu 348 ľudí (Kavuljak 1955, 235)
1728má Suchá Hora jeden múčny mlyn (Kavuljak 1955, 235)
1778bolo v Suchej Hore 327 ľudí na 6 raliach (Kavuljak 1955, 235)
1787bola Suchá Hora cirkevne pridelená k Hladovke (Kavuljak 1955, 235)
1828tu bolo 137 domov a 821 ľudí (Kavuljak 1955, 235)
1870tu bolo 170 domov a 138 ľudí (Kavuljak 1955, 235)
1930tu bolo 169 domov a 740 ľudí (Kavuljak 1955, 235)