1371Schwancomir Wismer, notár palatína Ladislava Opoľského, udelil na území tvrdošína Jánovi Hertellovi právo vyklčovať les a založiť tam mestečko, ktoré sa má volať Bingenstadt. (Kavuljak 1955, 238)
1397sa spomína v Trstenej fara  pod skomoleným názvom Krisina (Trisina) (Kavuljak 1955, 238)
1420prichodí pod menom „villa Trstena“ ako poddanská dedina oravského hradného panstva (Kavuljak 1955, 238)
1559v kanonickej vizitácii sa spomína Thersthena ako poddanská obec Oravského hradu, kde je kostol zasvätený P. Márii a farár Juraj je ženatý a zachováva ešte katolícke obrady (Kavuljak 1955, 238, 239)
1560sa hovorí, že kostol je zasvätený Sv. Duchu a mladý farár Juraj je síce ženatý a dáva prijímať pod obojím, ale zachováva kostol vyzdobený, ako aj staré cirkevné zvyky (Kavuljak 1955, 239)
1620žilo tu 116 rodín (asi 580 ľudí). Bol tu mlyn a píla. (Kavuljak 1955, 239)
1710bol vymurovaný pri kláštore stojaci malý kostol, ktorý bol pôvodne evanjelický (Kavuljak 1955, 240)
1715tu bolo 237 gazdov (asi 1185 ľudí), boli tu 3 mlyny (Kavuljak 1955, 240)
1741bol vymurovaný z kamenňa veľký terajší kostol (Kavuljak 1955, 240)
1757bol pripravený pozemok pre stavbu františkánskeho kláštora (Kavuljak 1955, 240)
1778bolo v Trstenej 28 ralí, na nich žilo 1320 ľudí, z toho 6 zemianskych rodín (Kavuljak 1955, 240)
1828tu bolo 505 domov a 2776 ľudí (Kavuljak 1955, 240)
1870bolo v Trstenej 475 domov a 2344 ľudí (Kavuljak 1955, 241)
1930tu bolo 434 domov a 2359 ľudí (Kavuljak 1955, 241)