Názov je od hory Tvrdoš, ktorá sa dvíha zo severnej strany nad mestom. (Kavuljak 1955, 241)
13. stor.tu bola zriadená colná stanica (Kavuljak 1955, 241)
1265v listine kráľa Belu IV., vydanej pre poddaných kráľ. hradu Liptova, spomína sa Turdossina ako colná stanica, cez ktorú sa dováža olovo, soľ a súkno (Kavuljak 1955, 241)
1395osada Twrdossin mala kostol i vlastnú faru. Starobylý drevený, z mohutných smrekových trámov postavený kostol Všechsvätých pochádza pravdepodobne zo 14. storočia. (Kavuljak 1955, 241,242)
1397sa spomína farnosť Twardossin (Kavuljak 1955, 242)
1420prichodí pod menom Twrodosyn ako príslušenstvo hradu Orava (Kavuljak 1955, 242)
1559v kanonickej vizitácii Oravy sa hovorí, že mestečko Thurdossyn patrí k hradu Orave, má riadne vybudovaný kostol. Farárom je akýsi Michal, ktorý je veľmi starý a ženatý. Ešte sa pridržiaval katolíckej vierouky (Kavuljak 1955, 242)
1607povolil Thurzo aj vystavať soľný sklad, aby si obchodovaním so soľou nahradili ľkody, ktoré utrpeli za vpádu a pustošenia hajdúchov (Kavuljak 1955, 243)
1619k mestu patrí dvojkamenný mlyn na potoku Zavidovskom. Bola tam panská krčma a panské mýto (Kavuljak 1955, 243)
1624-1626žilo tu 109 rodín (asi 550 ľudí) (Kavuljak 1955, 243)
1636vybudovali nový kostol a vežu od základu (Kavuljak 1955, 243)
1715tu bolo 206 gazdov (asi 1030 ľudí) (Kavuljak 1955, 244)
1728tu bola píla a 2 mlyny (o 3 kameňoch a o 1 kameni) (Kavuljak 1955, 244)
1770bol psotavený z kameňa i dnes stojaci veľký kostol (Kavuljak 1955, 244)
1778bolo v Tvrdošíne na 26 raliach 951 ľudí, medzi nimi 4 zemianske rodiny (Kavuljak 1955, 244)
1828bolo v Tvrdošíne 174 domov a 1745 ľudí (Kavuljak 1955, 245)
1870bolo v Tvrdošíne 320 domov a 1818 ľudí (Kavuljak 1955, 245)
1930tu bolo 322 domov a 1620 ľudí (Kavuljak 1955, 245)