Názov podľa osobného mena Vít alebo rodinného mena Viťan (Kavuljak 1955, 256)
1550sa tu spomína ešte len lúka „pratum Vitanova“ . O pár rokov však zemepán oravského hradného panstva Václav Sedlnický súhlasil so založením novej osady a šoltýstva r. 1552 na klčovisku zvanom „paszeky Vitanova“, o čom svedčí aj vyšetrovanie z roku 1622 (Kavuljak 1955, 256,257)
1554prvá zmienka v daňových súpisoch s 5 raľami a s poznámkou: „Títo sú valasi, ktorý neboli zdanení“ (Kavuljak 1955, 257)
1564-1578prichodí vo forme Wytanowa s 2 raľami (Kavuljak 1955, 257)
1624-1626majú mlyn a vlachu, je tu 34 rodín (asi 170 ľudí ) (Kavuljak 1955, 257)
1658vo vizitácii J. Hidíka bolo zaznačené, že „na zádost Vitanovcov dopuštěno im vystavěti kaplnu pro vyvyrovaní se kaplny pápežskej“ (Kavuljak 1955, 257)
1659tu bolo 92 katolíkov a 346 evanjelikov, spolu 438 ľudí (Kavuljak 1955, 257)
1690túto úbohú dedinu zasiahol blesk, takže bola celkom obrátená v prach a popol (Kavuljak 1955, 258)
1715bolo vo Vitanovej 34 gazdov (asi 170 ľudí) (Kavuljak 1955, 258)
1728sa uvádza múčny mlyn o 1 kameni a píla (Kavuljak 1955, 258)
1778tu bolo 319 ľudí na 7 raliach (Kavuljak 1955, 258)
1787bola Vitanová cirkevne pridelená k Hladovke. Pretože však neboli náklonní prispieť na stavbu kostola v Hladovke, r. 1800 sa od Hladovky odtrhli a pripojili sa k Čimhovej (Kavuljak 1955, 258)
1828tu bolo 145 domov a 823 ľudí (Kavuljak 1955, 258)
1870tu bolo 157 domov a 756 ľudí (Kavuljak 1955, 258)
1930tu bolo 173 domov a 777 ľudí (Kavuljak 1955, 258)