Názov je skomolenina pôvodného názvu Zábidovského potoka Závoda. Dnešný názov je Zabiedovo. (Kavuljak 1955, 258)
1371prvá historická zmienka je, keď sa popise hraníc novozaloženej Trstenej spomína, že hraničná čiara od Tvrdošína ide a „a flumine Zawoda“, čiže od Zábidovského potoka (Kavuljak 1955, 259)
1567prvá zmienka v daňovom súpise (Kavuljak 1955, 259)
1624-1626rodín tu bolo 40 (asi 20 ľudí) (Kavuljak 1955, 259)
1715bolo v Zavidove gazdov 46 (asi 230 ľudí) (Kavuljak 1955, 259)
1728osada Zabido má múčny mlyn. Od tohto roku forma Zavidov prestala a zaviedla sa forma Zábido, prípadne Zábidov alebo Zábidovo (Kavuljak 1955, 259)
1778bolo v Zabiedove 438 ľudí na 9 raliach (Kavuljak 1955, 259)
1828bolo v Zabiedove 121 domov a 748 ľudí (Kavuljak 1955, 259)
1870tu bolo 99 domov a 534 ľudí (Kavuljak 1955, 260)
1930bolo v Zabiedove 121 domov a 476 ľudí spolu s Hámričkami (Kavuljak 1955, 260)