1378 Spomína sa obec Belá, patrila varínskej fare. (VSO 1977, s. 154)
1483 Obec patrila panstvu Strečno (VSO 1977, s. 154)
1496 Výsady valachom, ktoré dostali od M. Korvína, potvrdil Vladislav II. (VSO 1977, s. 154)
1598 V roku 1598 mala obec 34 domov (VSO 1977, s. 154)
1720 Obec mala 27 daňovníkov (VSO 1977, s. 154)
1794 Obec mala 265 domov a 270 rodín, 1550 obyvateľov. (VSO 1977, s. 154)
1828 V obci bolo 245 domov a 2229 obyvateľov. Pracovali v lesoch, zaoberali sa roľníctvom a chovom dobytka. V tom čase tu bolo 7 mlynov a pálenice, rozvinuté je pašienskárstvo a salašníctvo. (VSO 1977, s. 154)