Predmet, o ktorom bude reč, je pomerne často nachádzaný v blízkosti stredovekých hradov či sídlisk a zvyčajne nie je veľmi výnimočný. Tento však objavil v auguste 2013 malý chlapec z Francúzska, ktorý bol s rodičmi na dovolenke na Liptove. Počas výletu lanovkou na Chopok si všimol zvláštny predmet obalený  hlinou na halde zeminy vykopanej ťažobnými mechanizmami na vrcholovej plošine Chopku, v blízkosti hornej stanice lanovky. Nález ho zaujal a spolu s mamou ho odovzdali do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši. Predbežne bol identifikovaný ako hrot šípu, čo potvrdil neskôr aj znalec. Keďže sa postupovalo v súlade so Zákonom o ochrane pamiatok č. 49/2002 Z. z. a na základe inštrukcií Krajského pamiatkového úradu v Žiline, nálezcovia boli upozornení na možnosť vyplatenia nálezného.

Obr. 1 Železný hrot šípu (foto: Z. Šimková)

Päťboký železný hrot šípu má tyčinkovito tvarovaný tŕň na osadenie, pochádza pravdepodobne z kuše, celková zachovaná dĺžka je 57 – 58 mm, z toho 27 – 30 mm tvorí dĺžka tŕňa; datovaný je do obdobia stredoveku až novoveku. Ide zatiaľ o najvyššiu nadmorskú výšku v akej bol archeologický artefakt na Slovensku nájdený (2024 m n. m.). Ako sa predmet dostal na Chopok môžeme vzhľadom na nálezové okolnosti len špekulovať. Zrejme je dokladom poľovníckych aktivít na končiaroch Nízkych Tatier, alebo sa sem mohol dostať prostredníctvom zraneného zvieraťa.

LITERATÚRA:

ŠIMKOVÁ, Zuzana: Nové nálezy v archeologickej zbierke múzea. Sinter 24, Liptovský Mikuláš 2016, s. 15-17.