Koncom roku 2017 pribudli do Spolku Septentrio noví šiesti členovia z Liptova. Máme veľkú radosť. O to viac, že majú záujem rozvíjať svoje vedomosti, objavovať nové náleziská, ale tiež pomáhať skúmať už známe lokality. Sú tak nesmiernou pomocou nám archeológom pri ochrane a postupnom odhaľovaní tajomstiev archeologického kultúrneho dedičstva severu Slovenska. Radi privítame každého, kto prejaví záujem v zmysle našich stanov “prispievať svojou činnosťou k zvyšovaniu kultúrneho povedomia obyvateľstva, k zachovaniu a prezentácii kultúrneho bohatstva regiónov severného Slovenska ako pokračovanie odkazu J. Kürtiho a ďalších osobností verejného života, ktorí sa v minulosti výraznou mierou podieľali na zachovaní, zbere a prezentácii hmotného i nehmotného kultúrneho dedičstva severného Slovenska.