Členovia spolku SEPTENTRIA sa v marci 2018 zúčastnili záchranného archeologického výskumu na novoobjavenej lokalite v Trenčíne – Opatovej a veľkou mierou prispeli k odbornému preskúmaniu zistených nálezových situácií.

 

  

Počas výskumu bolo preskúmaných 12 sídliskových objektov. Okrem bežných sídliskových odpadových jám bol nájdený aj zvyšok jednej pece s dvoma malými predpecnými jamami zo stredoveku a jedna 2,2 m hlboká zásobnica hruškovitého tvaru s priemerom 1,8 m z mladšej doby bronzovej. Vďaka pozornému oku členov spolku sa podarilo nájsť aj množstvo keramických fragmentov z nádob, vďaka ktorým môžeme niektoré sídliskové objekty priradiť ku lužickej kultúre z mladšej doby bronzovej a ďalšie do stredoveku do 12. – 13. storočia. Medzi pekné nálezy určite patri časť zrekonštruovanej lužickej misy, fragmenty bohato zdobených stredovekých hrncovitých nádob, stredoveký železný nožík a kosák.

 

zásobnica z mladšej doby bronzovej

fragment misy ľudí lužickej kultúry

 

 

 

 

 

 

 

fragmenty nádob ľudí lužickej  kultúry

stredoveká keramika

stredoveká keramika

stredoveká keramika

stredoveká keramika – detail výzdoby

stredoveká keramika

železný kosák