Krajský pamiatkový úrad Žilina v spolupráci so Spolkom Septentrio priebežne realizuje prieskumy potenciálnych polôh pre osídlenie v jarných mesiacoch, kedy sú podmienky preň ideálne. V katastri obce Partizánska Ľupča poznáme z literatúry viaceré archeologické náleziská (hradisko Sv. Ďur, vodný hrádok), ale aj ojedinelé nálezy, publikované už v prvom katalógu Uhorského múzea „Cimeliotheca Musei Nationalis Hvngarici“ (bližšie pozri Furman 2016). My sme sa tentokrát rozhodli navštíviť, na prvý dojem z doliny, nie príliš výraznú polohu Bryndzovec.

obr. 1 Početné krtince a na nich praveké črepy

Lokalita sa nachádza južne od obce Partizánska Ľupča, na jednom zo severných výbežkov Nízkych Tatier. Hneď po príchode na lokalitu nejeden návštevník nadobudne príjemný pocit a v myslení pravekého človeka si vie predstaviť miesto pre život s krásnym výhľadom do kotliny, pričom strmé svahy po okraji plošiny umocňujú pocit bezpečia. Zo severnej strany, v miestach, kde je najjednoduchší prístup, možno vidieť aj teraz nevýrazný val. Na južnom okraji, kde sa plocha zužuje, sa v lesnom poraste nachádza malý vyvýšený hrádok. Celá plocha je v súčasnosti zatrávnená, južná časť zalesnená. A práve usilovní krtkovia nám pomohli potvrdiť potenciálnosť polohy pre osídlenie. Na mnohých krtincoch sme zberali praveké črepy. Ide zväčša o nie príliš výrazné zlomky keramiky, bez

Obr. 2 Neskorolaténska spona

špecifických znakov na stanovenie obdobia ich vzniku. Prevažuje hrubostenná keramika, oxidačným spôsobom nekvalitne vypálená. Pri jednom z krtincov sme našli neúplnú železnú sponu s vinutím 2+2 a prelamovaným zachycovačom. Ide o spínadlo typické pre neskorú dobu laténsku, stupeň LT D1. Znova sa potvrdilo, že krtkovia sú užitoční nielen pre kyprenie zeme a požieranie škodlivého hmyzu, ale aj pre archeológov na miestach, kde povrchový zber je limitovaný trávnatou plochou.

Použitá literatúra:

Furman, Martin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.