Z novootvorenej expozície (foto: M. Furman)

Liptovské múzeum v Ružomberku otvorilo dňa 14. marca 2019 novú expozíciu venovanú archeológii Liptova od najstarších čias po obdobie sťahovania národov (cca 4. storočie n. l.). Autorkami sú tri archeologičky – Mgr. Simona Sliacka (Liptovské múzeum v Ružomberku) – Mgr. Lucia Benediková, PhD. (Archeologický ústav SAV v Nitre) – Mgr. Jana Mellnerová, PhD. (Filozofická fakulta UK Bratislava).

Autorky expozície (foto: M. Furman)

V jednej miestnosti, pre ktorú je expozícia vyčlenená, sa môžte oboznámiť s najvzácnejšími nálezmi z viacerých archeologických nálezísk – od notoricky známych ako Havránok, Liptovská Ondrášová či Likavka, až po menej známe a nové lokality. Viaceré prezentované nálezy vo vitrínach poskytol Krajský pamiatkový úrad v Žiline, ktorý aj vďaka Spolku SEPTENTRIO v posledných dvoch rokoch získal pre zbierky múzea unikátne nálezy z viacerých polôh z Liptova.

Časť prezentovaných archeologických nálezov (foto: M. Furman)

Na svoje si prídu určite nielen archeológovia, ale aj široká verejnosť. Jednotlivé obdobia sú stručne charakterizované na paneloch. Vo vitrínach – či už zapustených, alebo voľne stojacích v priestore, sa nachádzajú nálezy, pri ktorých je stručný popis typu predmetov a ich pôvod. Na expozícii treba oceniť hlavne to, že autorky dokázali na pomerne malom priestore prezentovať veľké množstvo nálezov a informácii bez toho, aby mal návštevník pocit ťaživého priestoru s nudným obsahom. Z múzejného hľadiska má expozícia tendenciu priblížiť sa k moderným trendom kde múzeum prostredníctvom viacerých komponentov interaguje s návštevníkom. Môžte si vyskúšať napríklad prácu so žarnovom, dotknúť sa figurín s rekonštruovaným dobovým oblečením ozdobeným replikami šperkov a nielen deťom je venovaná hravou formou časť expozície hneď pri vstupe do priestoru. Podľa vyjadrení hlavnej autorky Mgr. Simony Sliackej, múzeum nechce ostať len pri tejto forme prezentácie ale do budúcna plánuje súbory odborných prednášok pre širokú verejnosť.

Autorkám i samotnému múzeu prajeme vysokú návštevnosť. Iste si ju zaslúži aj vďaka tejto novej a obohacujúcej expozícii.

Správy o otvorení novej expozície nájdete aj na týchto stránkach:

https://rmagazin.sk/liptovske-muzeum-otvorilo-novu-expoziciu-zavedie-az-do-praveku/?fbclid=IwAR138Ha5MxKTR0WmBdjknO-riGpB3e8zrcV2d2yPfZBBUHfu44THOGH-AFM