Severozápadné Slovensko na prelome bronzového a železného veku. Archeologická výstava zrealizovaná tromi múzeami – Oravským múzeom P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne, Považským múzeom v Žiline a Slovenským národným múzeom v Martine.

Za ňou stoja mladí archeológovia – Barbora Danielová, Zuzka Staneková a Marek Both, ktorí spojili sily a rozhodli sa zrealizovať projekt, na Slovensku ešte stále málo vídaný. O to viac poteší návštevníka – či už odborníka, alebo laika. Výstava prezentuje obdobie lužickej kultúry na severozápadnom Slovensku. Zobrazuje život obyčajného obyvateľstva, ale i elity, odev, staviteľstvo, remeslo, vojenstvo, pohrebné zvyklosti i poklady. Územie severozápadného Slovenska má bohatý archeologický fond, ktorý je na výstave premyslene a so zmyslom pre názornosť vybratý a s prídavnými textovými banermi zrozumiteľnými pre širokú verejnosť prezentovaný. Ide o putovnú výstavu. Svoju púť začala v Slovenskom národnom múzeu – Etnografickom múzeu v Martine, kde si ju môžu návštevníci pozrieť do konca júna 2019 a následne sa presunie do Považského múzea.

Pohľad na časť výstavy v SNM – Etnografickom múzeu v Martine (foto: M. Furman)

Výstava okrem pekných archeologických nálezov je obohatená o viaceré 3D modely a náznakové rekonštrukcie, ktoré zvýrazňujú zážitok návštevníka.

Pohľad na časť výstavy v SNM - Etnograficom múzeu v Martine (foto: M. Furman)
Pohľad na časť výstavy v SNM – Etnografickom múzeu v Martine (foto: M. Furman)

Je potešujúce, že mladá generácia má chuť robiť pekné výstavy a zároveň vníma záujem verejnosti a prispôsobuje jej obsah. Veľkým bonusom je sprievodná dvojjazyčná slovensko-anglická publikácia, ktorá je stále na Slovensku skôr zriedkavosťou.

Pohľad na časť výstavy v SNM – Etnografickom múzeu v Martine (foto: M. Furman)