Header 1
Podporujeme kultúrne povedomie
a bohatstvo severného Slovenska
Image is not available
Podporujeme kultúrne povedomie a bohatstvo severného Slovenska
Header 1
Header 2
Propagujeme archeologické náleziská
severného Slovenska
Image is not available
Propagujeme archeologické náleziská severného Slovenska
Header 2
Header 3
Povzbudzujeme k spolupráci pri ochrane
nášho kultúrneho dedičstva
Image is not available
Podporujeme kultúrne povedomie a bohatstvo severného Slovenska
Header 3
Header 4
Nové nálezy nás vedia
veľmi potešiť a povzbudiť
Image is not available

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Header 4
Header 5
Nové nálezy nás vedia
veľmi potešiť a povzbudiť
Image is not available

Nové nálezy nás vedia veľmi potešiť a povzbudiť

Header 5
Header 6
"Zachraňujeme naše archeologické dedičstvo"
to sú naše nové nálezy!
Image is not available

"Zachraňujeme naše archeologické dedičstvo"
to sú naše nové nálezy!

Header 6
previous arrow
next arrow

Kamenný sekeromlat z Varína

Sekeromlat z Varína (foto: M. Furman)

Dňa 29. mája 2019 doniesol na Krajský pamiatkový úrad Žilina p. Martin Šálek kamenný sekeromlat, ktorý našiel vo Varíne, v polohe Dúbravy, v mieste novej lesnej cesty, v záreze svahu. Podľa jeho výpovede sekeromlat sa nachádzal priamo na povrchu.

Dňa 4. 6. 2019 archeológovia Krajského pamiatkového úradu v Žiline spolu s nálezcom vykonali obhliadku miesta nálezu a bezprostredného okolia. Miesto nálezu sa nachádza na hranici katastrov Varína a Krasňan. Polohu predstavuje svah, ktorý lievikovite klesá smerom na juh a ústi do dolinky. Prieskum celej dĺžky novovytvorenej lesnej cesty nepreukázal prítomnosť žiadnych ďalších hnuteľných archeologických nálezov, ani vrstiev, či objektov. Tesne pod pôdnym krytom, o hrúbke cca 10 cm, sa na celom úseku novovytvorenej lesnej cesty nachádza sterilné podložie.

Lesná cesta, v záreze ktorej bol na povrchu nájdený kamenný sekeromlat (foto: M. Furman)

 

Nález kamenného sekeromlatu, datovaného do obdobia neskorej doby kamennej (eneolit) je zrejme stratovým nálezom, resp. ojedinelým nálezom a nesúvisí z osídlením okolia nálezu. Nemožno však vylúčiť, že v širšom okolí nás prekvapí nové archeologické nálezisko z doby medenej 🙂 Z neďalekej polohy Železná studňa je známe osídlenie z doby rímskej a z obdobia 10.-11. storočia.

Nálezcovi touto cestou ďakujeme a môže sa tešiť na nálezné.

 

Link na článok uverejnený v Žilinskom večerníku dňa 04.02.2020

https://www.zilinskyvecernik.sk/clanok/v-najnovsom-vydani-zilinskeho-vecernika-si-precitate/10438/

 

3 komentáre

  1. To majú tie Krajské pamiatkové úrady každý svoje zákony ? V Žiline pri prinesení artefaktu na KPÚ vzniká nárok na nálezné ale v Nitre pri takej istej situácii nárok na nálezné neuznali lebo som to nenechal na mieste ,aj keď som to našiel položené na pni nie v zemi. A to som sa ešte týždeň musel telefonicky dohadovať a objednávať ako u doktora kedy im to môžem priniesť.

  2. Vážený pán Ľubomír,
    jednotlivé Krajské pamiatkové úrady nemajú rozličné zákony, len ľudia si ich pravdepodobne vykladajú po svojom. Keď je raz v § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona napísané, že nálezca má nález oznámiť krajskému pamiatkovému úradu najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení a do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na jeho záchranu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu (nie nenechať ho na mieste!), asi by bolo dobré uvedené podmienky dodržať alebo sa potom nediviť, že Vám v zmysle znenia toho istého zákona nevznikne nárok na nálezné … Myslím, že zo strany KPÚ Nitra bola preukázaná ochota, keďže (napriek tomu, že “vaše” nálezy nepatrili do jeho miestnej príslušnosti) Vás prijali (áno, prepáčte, museli ste týždeň počkať, keďže iný voľný deň už nemali) a spísali s Vami zápisnicu, voči ktorej ste nemali žiadne námietky, a teda je namieste otázka, prečo namietate teraz a týmto zavádzajúcim spôsobom. Pevne verím, že nabudúce sa už budete riadiť v zmysle zákona a poučenia, ktoré Vám bolo na KPÚ Nitra poskytnuté a že sa budete tešiť z prislúchajúceho nálezného. Prajem pekný deň.

    • Vážená pani Michaela, náhodou som sa dostal na túto stránku a prečítal som si Vašu reakciu. Nerozumiem celkom logike Vami citovaného zákona. V zákone je napísané, že treba urobiť všetko pre ochranu nálezu, ale keď nálezca nález osobne prinesie, porušil zákon a nedostane nálezné. Rád sa nechám poučiť ako postupovať, keď najbezpečnejšie pre nález môže byť zobrať ho so sebou (ak ide o mince, prstene, iné drobné šperky, alebo predmety, ktoré na viditeľnom mieste iste dlho bez dohľadu nezostanú.
      Ďakujem za reakciu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená.

*

© 2024 septentrio

Theme by Anders NorenUp ↑