Dňa 4. decembra 2019 sa uskutočnilo v poradí druhé koncoročné stretnutie nášho Spolku, tentokrát v Žiline. Začali sme v novo otvorenej archeologickej expozícii na Budatínskom zámku, kde sa nám ochotne venovala Mgr. Zuzka Staneková, archeologička Považského múzea. Aj touto cestou jej ešte raz ďakujeme.

Členovia Spolku SEPTENTRIO na KPÚ v Žiline (foto: M. Furman)

Obohatení o nové poznatky z archeologických nálezísk okolia Žiliny sme sa presunuli na Krajský pamiatkový úrad v Žiline, kde sme si prešli aktivity Spolku počas celého roka 2019. Hoci na našej web stránke to tento rok nie je vidno, akcií, na ktorých sa podieľali členovia nášho Spolku nebolo málo. Postupne Vás o nich budeme informovať. Je to jedným z našich predsavzatí do budúceho roku. V stručnosti uvádzame, na čom sme sa tohto roku podieľali:

  • na tvorbe publikácie p. Štefana MELIŠA o Minciach v základoch domov. Kniha bola dokonca navrhnutá na výročnú cenu časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2018 v kategórii menšia publikácia – drobná tlač – periodiká. Cenu napokon nedostala.
  • Prieskum Pod Rohačkou – tento rok sme boli na lokalite 9 dní a strávili sme tam spolu 45,5 hodiny. Ak to prepočítame na človekohodiny tak nám vychádza 266,5 hod. V súčasnosti máme vyše 300 GPS zameraných bodov s nálezmi.
  • Veterná Poruba – prieskum novej Jarovej pravekej lokality (20.3.2019)
  • Prieskum v Likavke – celé to začalo 23.3.2019 v sobotu, kedy bol na KPÚ nahlásený poklad mincí. Dodatočného prieskumu 27.3.2019 a 8. 10. 2019 sa už zúčastnil aj náš Spolok. Výsledok je krásny a možno túto lokalitu zaradiť bohatosťou nálezov k našej Pod Rohačkou.
  • Prieskum na Čebrati (17.4.2019). Zúčastnili sa okrem nášho Spolku aj členovia z OZ Hradiska.
  • Prieskum vo Veľkom Kolačíne (13.5.2019). Zúčastnili sa okrem nášho Spolku aj členovia z OZ Hradiska.
  • Prieskum hrádku Lazisko (10.6.2019) – lokalizácia odovzdanej bronzovej spony. Prieskum bol podkladom pri príprave článku o dvoch bronzových sponách pracovne nazvaných typ Liptov, ktorý vyjde budúci rok.
  • Prieskum v Podbieli (21.8.2019) – pomoc pri detektorovom prieskume svahov, akropoly a sídliska pod hradiskom Biel.
  • Prieskum Pod Končistým, k. ú. Závažná Poruba – prieskum ohlásenej polohy peňazokazeckej dielne pod previsom. Detektorový prieskum okolia potvrdil nielen peňazokazeckú dielňu, ale aj prítomnosť skýtskych streliek a ďalších pravekých nálezov.
  • Pomoc pri výskumoch – na Rohačke, v Okoličnom, Partizánskej Ľupči .
Na prehliadke expozície v Budatíne (foto: M. Furman)
V Budatíne (foto: M. Furman)