Olovený predmet v tvare prevŕtanej mince našiel p. M. Gavlas náhodne dňa 18. marca 2020, v blízkosti svojho pozemku, vo výmoli poľnej cesty. Miesto nálezu sa nachádza v katastri Strážova pri Žiline, v polohe Pod Remenárkou. Bezpochyby ide o stratový nález bez akýchkoľvek nálezových súvislostí. Predmet predstavuje sekundárne upravený vrchnák flaštičky tzv. theriaku, ktorý bol obľúbeným všeliekom dovážaným z Benátok.

Na základe dostupných historických prameňov ho môžeme celkom presne zaradiť do 17. storočia. Táto zázračná medicína bola vyrábaná v lekárni U zlatého pštrosa. O náleze sa viac dozviete v pripravenom odbornom článku, ktorý vyjde v najbližšom čísle numizmatického časopisu DENARIUS v autorskom tandeme M. Furman a J. Hunka. V súčasnosti si ho môžete z blízka pozrieť vo vitríne Krajského pamiatkového úradu Žilina z Mariánskeho námestia.

Pôvod theriakových liekov siaha až do 2. storočia pred Kristom kedy za vlády kráľa Mithridata VI. Pontského (132-62) sa theriakové lieky považovali za univerzálny protijed. Mali sa používať každý deň, aby sa vyvinula imunita požívajúceho proti jedom, možno ho tak považovať za predchodcu homeopatík. Theriak sa používal ako univerzálny liek pri nevoľnosti a otravách. Jeho použitie sa neodporúčalo deťom, malo mať priaznivý vplyv iba na dospelých. Bol distribuovaný vo forme zŕn, tekutín a mastí spočiatku v rôznych porcelánových nádobách, či kapsulách. Široká škála chorôb vyliečených theriakom spôsobila obrovský záujem o tento liek, v stredoveku sa jeho použitie odporúčalo aj v príručkách pre všeobecnú zdravotnú starostlivosť ľudí

Miesto nálezu vrchnáku theriaku. V pozadí mesto Žilina (foto: M. Furman)

 

Vrchnák theriaku zo Strážova (spracoval: M. Furman)

 

Zobrazenie loga lekárne U zlatého pštrosa (zdroj: lamoneta.it)

 

Vystavený vrchnák theriaku vo vitríne KPÚ Žilina (foto: M. Furman)