V nedeľu 24. mája 2020 v podvečer bol na pracovný mail Krajského pamiatkového úradu Žilina zaslaný mail s informáciou, že vo svahu v lese na zvieracom chodníku našiel jeden pán pravdepodobne starý meč, alebo dýku, ktorého rukoväť trčala smerom k chodníku. Z priloženej fotografie bolo hneď zrejmé, že ide o meč z doby bronzovej s plnou rukoväťou, tzv. liptovského typu.

V nasledujúci deň 25. mája 2020 hneď ráno Krajský pamiatkový úrad Žilina zorganizoval akciu s cieľom zistiť nálezové okolnosti a urobiť obhliadku bezprostredného okolia. Výsledkom bolo zistenie, že meč bol bez prídavných predmetov. Zo svahu z okolia pochádza z našej obhliadky jeden bronzový zliatok a zlomok tzv. tuľajkovitej sekerky – ostrie, ktoré pravdepodobne súvisia s nahláseným nálezom. Okrem toho aj niekoľko novovekých nálezov. Z dôvodu ochrany pred nelegálnymi hľadačmi miesto nálezu, ktoré je na Liptove, okres Liptovský Mikuláš, bližšie nešpecifikujeme.

Trčiaci meč, povytiahnutý zo svahu v mieste nálezu (foto: nálezca)

 

Miesto nálezu meča – viditeľný chodník a strmý svah (foto: M. Furman)

 

Porovnanie chlapskej ruky a rozmerov rukoväte nájdeného meča (foto: M. Furman)

 

Rituálne ohnutie meča (foto: M. Furman)

 

Detail na výzdobu rukoväte meča (foto: M. Furman)

 

Detail na výzdobu rukoväte meča (foto: M. Furman)

O náleze meča písalo niekoľko novín a bola spracovaná reportáž na RTVS:

https://myliptov.sme.sk/c/22413027/na-liptove-nasli-vzacny-mec.html

https://www.dobrenoviny.sk/c/184710/vzacny-nalez-na-liptove-objavili-mec-z-doby-bronzovej

https://www.cas.sk/clanok/985643/zilincania-jasaju-mimoriadne-vzacny-nalez-na-liptove/

https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/553282-vzacny-mec-detektoristi-prehliadli/