1941, 17. november – narodený v Nitre

Vzdelanie:

1959-1964 štúdium prehistórie, Masarykova univerzita Brno

1968-1969 študijný pobyt DAAD, Institut für Vor- und Frühgeschichte, Universität des Saarlandes, Saarbrücken, SRN

1981 – získaný titul CSc.

2003 – získaný titul DrSc.

Pracovná činnosť:

1964- 1981 odborný pracovník, Archeologický ústav SAV Nitra,

1981- vedecký pracovník, t.č. vedúci vedecký pracovník,

1991-2008 zástupca riaditeľa,

2008-2010- vedecký tajomník,

2011- doteraz – zástupca riaditeľa.

Pedagogická činnosť:

1996/1997 Universität Wien;

1998 UK Bratislava;

2000/2001 Univ. Wien,

2001-doteraz MU Brno

 

zdroj: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=2877&action=cv