1943, 13. jún – narodený v Medzilaborciach

Vzdelanie:

1960-1965 štúdium archeológie, Univerzita Komenského v Bratislave

Pracovná činnosť:

1965 – do súčasnosti pôsobenie na Archeologickom ústave SAV v Nitre

1991 – 2004 štatutárny zástupca riaditeľa Archeologického ústavu

Odborný redaktor edície Archeologické pamätníky Slovenska