Čaplovič, Pavol. Sídlisko lužickej kultúry v Dolnom Kubíne – Medzihradnom. AVANS 1974, 1975, s. 42, 43.

Furman, Martin. Dolný Kubín. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 23-24.