Furman, Martin. Výskumná dokumentácia z obhliadky stavby „Zámer obnovy NKP – Kaštieľ v Hornej Lehote“. Žilina 2020, VD 19/2017, č. VD v archíve KPÚ Žilina: T 930.

Furman, Martin. Horná Lehota I. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 39-40.

Furman, Martin. Horná Lehota II. In: Nové objavy v Žilinskom kraji I. Archeologické aktivity Krajského pamiatkového úradu Žilina v rokoch 2014-2018. Žilina 2020, 41-43.

Janura, Tomáš/Čajka Michal. Vidiecke šľachtické sídla v Oravskej stolici. Liptovský Mikuláš 2011.

Zvedelová, Kristína/Čajka, Michal. Kaštieľ v Hornej Lehote. Č. ÚZPF SR: 220/1. Architektonicko-historický výskum. August 2014 – august 2015. Archív KPÚ Žilina, nepublikované.