1287 Kráľ Ladislav IV. sociálne povýšil Beňadika a Tomáša, synov Detricha, Bohumírových familiárov, ktorí mali nádej stať sa zemanmi.Už Detrich získal majetok, kde mal kúriu – bola základom Beňadikovej (Uličný 2014, 31)
kon.13.al.zač.14.st. Obec Beňadikova vznikla ako zemianske sídlo (Uličný 2014, 31)
1352 Spomína sa obec (VSO I, 157)
1357 Beňadikoví synovia uviedli, že ich bydliskom je Detrichová ves. Je to aj rok najstaršej správy o obci (Uličný 2014, 31)
1365 Osada Brezina sa spomína medzi Beňadikovou a Liptovským Ondrejom
1559 Zemania v Beňadikovej dali postaviť kostol zasvätený sv. Dorote – najstarší písomný doklad z r. 1559 (Uličný 2014,32)
1568 Podľa listiny z tohto roku Detrichovú Ves a Beňadikovú pokladali za jedno sídlo (Uličný 2014,31)
1583 V Beňadikovej bolo sedem kúrií v ktorých žili Petrovci, Kyseľovci, Detrichovci a Lubyovci (Uličný 2014,32)
1658 Potok Trnovec zničil kostola odplavil aj zvony (Uličný 2014,32)
1712 Obnovený kostol spustošilo kráľovské vojsko, napriek tomu ho zakrátko obnovili (Uličný 2014,32)
1821 Tu žilo 345 dospelých evanjelikov a len 24 rímskokatolíkov (Uličný 2014,32-33)
1821 V Beňadikovej bolo 31 rodín uvedených do zemianských rodov (Uličný 2014,32)