1972 – Na jeseň J. Kankríni zistil pri povrchovom prieskume nálezy púchovskej keramiky v Bobrovníku na poli zvanom Na Balcovskom, nachádzajúcom sa na severovýchodnom svahu kopca Dlžiny. K prieskumu polohy ho priviedli ešte stále sa črtajúce terasy, na ktorých sa keramika vyskytuje v najväčšom množstve. (Kankríni 1984a).