1273 Najstaršie správy o Bobrovníku sú v listinách z tohto roku, listiny sú však falzami, a preto nemožno údaje o vzniku dediny v 13. stor. akceptovať (Uličný 2014, s. 42)
1323 Spoľahlivé údaje sú až z roku 1323, kedy kráľ Karol I. daroval zemanovi Ladislavovi majetok, ktorého časť dovtedy patrila Bobrovníku, takže je nepochybné, že Obec už pred rokom 1323 bola vyvinutou dedinou s vlastným chotárom (Uličný 2014, s. 42)
1399 Do tohto roku bol Bobrovník kráľovským majetkom patriacim k hradu Liptov (Uličný 2014, s. 42)
16. stor. Tunajšie majetky patrili drobným zemanom Kyseľovcom a Bobrovníckovcom, ktorí tu bývali, a väčšia časť šľachticom Kubínskovcom (Uličný 2014, s. 42)
1584 Stáli tu štyri kúrie (Uličný 2014, s. 42)
1600 Bobrovník bol malou dedinou, stálo v ňom do 10 domov drobných zemanov a želiarov (Uličný 2014, s. 43)
1715 V Bobrovníku bývali len dve poddanské domácnosti, avšak v roku 1720 ani jedna, v nasledujúcich rokoch, resp. desaťročiach tu zemepáni usadili nových poddanských obyvateľov a obnovili dedinu (Uličný 2014, s. 43)
1744 V Bobrovníku bývalo v deviatich kúriách deväť rodín, resp. domácností (Uličný 2014, s. 43)
1790 V kúriách žilo 10 zemianskych rodín (Uličný 2014, s. 43)
1821 V tomto období už 15 zemianskych rodín prevažne z rodov Bobrovnický a Kubínsky (Uličný 2014, s. 43)
1828 Bobrovník mal 26 obývaných domov, v ktorých žilo 207 obyvateľov, dve tretiny evanjelikov a tretina rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 43)
prvá pol. 19. stor. Bobrovník bol stredne veľkou dedinou s poddanským a zemianskym obyvateľstvom (Uličný 2014, s. 43)
20. stor. Obec zanikla pri výstavbe vodného diela Liptovská Mara (Uličný 2014, s. 42)