1297 Kráľ Ondrej III. Poveril Demetera, župana Zvolenského komitátu, aby uviedol Jána Gala do vlastníctva tohto majetku (Uličný 2014, s. 59)
1298 Kastelán hradu Liptov ohraničil majetok darovaný Jánovi Galovi (Uličný 2014, s. 59)
16. stor. Správy o Galovanoch poznáme až z tohto obdobia (Uličný 2014, s. 59)
1583 – 1600 Stála tu len kúria drobných zemanov Galovcov (Uličný 2014, s. 59)
zač. 17. stor. Žili tu ojedinelé poddanské domácnosti (Uličný 2014, s. 59)
1771 V Galovanoch žilo päť sedliackych domácností, feudálnymi zemepánmi boli rodiny zemianskych rodov Kubínsky, Čemický, Madočanský (Uličný 2014, s. 59)
1828 Bolo v Galovanoch 14 obývaných domov, v ktorých žilo 113 dospelých obyvateľov, z nich 98 evanjelikov a 15 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 60)
prvá pol. 19. stor. Galovany boli malou dedinou (Uličný 2014, s. 60)