1230 – Kráľ Ondrej II. Odmenil troch vojnových zásluživcov Beucha, Haucha a Polka obdarovaním rozsiahleho územia v strednom a východnom Liptove. Z toho je zrejmé, že aj Hybe sa vtedy stali majetkom obdarených mužov. Hoci nie sú v liste menovite spomenuté, je nepochybné, že v uvedenej listine je najstaršia, hoci nepriama správa o hybskom majetku (Uličný 2014, 67).

1239 – Hybe sa opäť stali majetkom uhorského kráľa. Pri tejto príležitosti vzniká najstaršia správa o Hybiach (Uličný 2014, 67).

1256 – Hybe sa vyvíjali nie len ekonomicky ale aj právne ako výsadné mesto (Uličný 2014, 68).

13. stor. – V písomnostiach sa názov obce uvádza ako Hiba/Hybe (Uličný 2014, 67).

14.-15. stor. – V písomnostiach sa názov obce zmenil na Gyba, prípadne nemecké Gaib (Uličný 2014, 67).

16. stor. – Názov obce sa začal používať ako Hybe (Uličný 2014, 67).

1535 – Keď do Košíc tiahlo cez Liptov cisárske vojsko, časť Hyb vyhorela (Uličný 2014, 69).

16. stor. – Na konci 16. storočia boli Hybe menšie sídlisko (Uličný 2014, 69).