Majláth 1870c – Majláth, Béla: Hybbei éremlelet. Arch. Ért. 4, 1870, s. 272, 273.

Furman/Soják/Hunka 2007 – Furman, Martin/Soják, Marián/Hunka, Ján: Poklad mincí z Hýb, okr. Liptovský Mikuláš. Slov. Num. 18, 2007, s. 269–275.

Furman 2016 – Furman, Marin: Opevnenia na Liptove. Refúgiá, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016.