Kankríni 1984b – Kankríni, Jozef: Ižipovce, Ižipovské ravne, Gárov, okr. Liptovský Mikuláš. Výsk. správa 10641/84. AÚ SAV Nitra. Nitra 1984.

Furman 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016