14. stor. Vznik dediny Jalovec patriacej zemanovi Martinovi a jeho synom – názov je odvodený od staršieho názvu potoka Jalovec, v doline ktorého vznikla (Uličný 2014, s.75)
15. stor. Jalovec patril zemanom z Trsteného (Uličný 2014, s.75)
16. stor. Jalovec patril zemanom Bánovcom z Trsteného (Uličný 2014, s.75)
1579-1581 Žilo tu osem sedliackych domácností, časť z nich schudobnela (Uličný 2014, s.75)
1600 Stálo tu 20 poddanských domov a zemianska kúria, Jalovec vtedy patril k stredne veľkým dedinám s takmer výlučne poddanským obyvateľstvom (Uličný 2014, s.75)
1770 Po poklese obyvatestva v roku 1770 už v Jalovci hospodárilo 19 poddanských domácností, v dedine bol aj mlyn (Uličný 2014, s. 76)
18. stor. až prvá pol. 19. stor. Jalovec patril tradične rodinám zemanov Bánovcov, ktoré bývali v tamojšej kúrii (Uličný 2014, s. 76)
1828 Jalovec mal 32 obývaných domov, v ktorých žilo 319 dospelých obyvateľov, z nich 275 evanjelikov a 44 rímskokatlíkov (Uličný 2014, s. 76)