Majláth 1871e – Majláth, Béla: Jalóczi bronzlelet. Arch. Ért. 5, 1871, s. 23–34.

FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016