Realizované archeologické aktivity:

1974 – V. Hanuliak realizoval zisťovací archeologický výskum na historických lokalitách Svätý Duch, Danišovo a Čutkovo nachádzajúcich sa v k. ú. obce Jamník, ktoré zanikli po roku 1709 počas vojnových udalostí na Švihrovej. Výskum len skonštatoval, že zvyšky profánnej a sakrálnej architektúry zaniknutej dediny a osád boli do dôsledku zničené pri meliorovaní celej polohy Švihrová v rokoch 1970 až 1972 (Hanuliak 1981c, s. 32).

1985 – 17. augusta Z. Tomo vykonal prieskum v priestore Vavrišovského hája v k. ú. obce Jamník, kde zistil praveké osídlenie pravdepodobne z d. halštatskej, teda lužickej k. Črepový materiál našiel v zárezoch lesnej cesty (Tomo 1986).

V Jamníku bol nájdený aj bronzový „palstab“ počas orby na poli. Múzeum v Ondrašovej, 28. júna 1872;