1360 Najstaršia správa o osade Čutkovo, už vtedy jestvovalo a bolo majetkom zemanov zo Svätého Petra(Uličný 2014, s. 48)
prvá pol. 15. stor. Čutkovské sídlo z neznámych dôvodov zaniklo (Uličný 2014, s. 49)
1474 a 1488 sídlisko dokázateľne nejestvovalo a ani nebolo obnovené – zem. polohu pomáha zistiť doteraz používaný chotárny názov Čutkovo vzťahujúci sa k polohe SB od Jamníka (Uličný 2014, s. 49)