14. stor. V priestore dediny Konská pravdepodobne ležali majetky a osady Tarnochfeu a Veresmihalhyahaza (Uličný 2014, s. 82)
16. stor. Konskú uvádzajú pramene pod týmto názvom iba od tohto obdobia, v 16. stor. patrila zemanom z Beňadikovej (Uličný 2014, s. 82)
1536 Žila tu rodina richtára, jeden dom bol vyhorený a jedna usadlosť opustená, žila tu aj jedna zemianska rodina (Uličný 2014, s. 82)
1572 Žila tu len jedna sedliacka domácnosť (Uličný 2014, s. 82)
1600 Stálo v Konskej 15 domov poddaných, pravdepodobne iba jedna zemianska kúria a jedna poddanská usadlosť opustená (Uličný 2014, s. 82)
zač. 18. stor. Konská bola aj napriek chudobe poddaných stredne veľkou dedinou (Uličný 2014, s. 83)
1828 Konská mala v roku 1828 dvadsaťtri obývaných domov, v ktorých žilo 221 dospelých obyvateľov, z nich bolo 213 evanjelikov a 8 rímskokatolíkov (Uličný 2014, s. 83)