FURMAN 2016 – Furman, Martin: Opevenia na Liptove. Refúgia, hradiská a hrádky od praveku po stredovek. Žilina 2016

Kürti 1932a – Kürti, Julius: Zprávy Liptovského múzea v Ružomberku. Sďeľuje Julius Kürti, správca. Zprávy LM. 1/3, 1932, s. 1–5.